Hol eik

August 27, 2010  •  Leave a Comment
Hol eik

Bildet over er fotografert i ein blandingskog ved Suldalsvatnet i mai. Her var fleire kraftige eiketre. Biotopen var ei bratt sørvendt li med blokkmark. På bakken var det bærlyng, men og stadar med lågurter.

Mens eika over neppe er blitt fotografert tidligare er nok treet nedanfor meir som ein "kjendis" å rekna. Veholt-eika i Skien er ein av Noregs største og eldste. Stammen måler heile 9,4 meter i omkrets og har ei trekrone med ein vidde på 24 meter. I følgje informasjon på staden er treets alder ikkje nøyaktig stadfesta, "men det skal være kjent frå 1358 da Håkon V Magnusson gav Skien kjøpstadprivilegiet. Den gang var eika et frodig ungtre".
Landsforeningen for naturfredning freda Veholt-eika i 1932. Den blei seinare, i 1980, freda som naturminne av Miljøverndepartementet. I haust vil truleg kongen i statsråd på ny gi eit vern, ikkje aleine denne gong, men saman med bl a eikene ved Suldalsvatnet. Det er ikkje eik som art som blir freda, men hole eiketre som ein naturtype.
Bakgrunnen er at dei mest trua delane av Norsk natur no får økt beskyttelse i nye forskrifter etter den nye naturmangfaldlova. Reglane for utvalte naturtypar handlar om bærekraftig bruk. Poenget er at omsynet til naturtypane skal bli vektlagt slik at dei ikkje mistar sin verdi.

Eik skal vere det treslaget hjå oss som har flest artar knytt til seg, ekspertar antar at totalt 1500 artar kan vere knytt til eik og då særleg til gamle og grove. Mange av desse er særs sjeldne og er raudlisteartar.

Veholteika

Comments

No comments posted.
Loading...

Velkommen til vår blogg. Her har det blitt posta innlegg jamnleg sidan 2008. Bruk gjerne søkfunksjonen for å finne det du er mest interesert å sjå og lese om :-)
Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June (1) July (1) August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May (1) June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December