Thank you for your patience while we retrieve your images.
Modified 28-Sep-23
3128 photos

NATUR OG LANDSKAP
På denne sida finn du bilde frå stader (mest frå Indre Ryfylke) og naturdetaljer. Du finn og bilde som kunne vore plassert i denne kategorien i dei andre galleria, t.d. friluftsliv, dyr, blom eller bygning i landskap.
Tips: Bruk søkfunksjonen og få opp alle aktuelle bilde. Når du trykker på eit bilde blir det vist i det galleriet/mappa det tilhøyre. For å komme tilbake til søkeresultatet må du bruke tilbakeknappen i nettlesaren.
Øvre Langeidvatn, Vinje kommuneStokketjønnstøylenStokketjønnstøylenOtra ved Norheim. Bykle kommuneRegnbue ved RøldalsvatnetHytte ved Honganvik. Maldalsfossen. SaudaHytte ved Honganvik. Maldalsfossen. Sauda170723_ja_lun358-205Fra Svandalsfossen. Sauda.Fra Svandalsfossen. Sauda.Fra Svandalsfossen. Sauda.Brudesløret. Honganvik, Sauda.Brudesløret. Honganvik, Sauda.Brudesløret. Honganvik, Sauda.Brudesløret. Honganvik, Sauda.Brudesløret. Honganvik, Sauda.KveldslysKveldslysKveldslysVårskitur, Leirdalen. Dyraheio, Suldal.