Spetter i gammelskog

January 24, 2010  •  Leave a Comment

7d-2057Hann av gråspett i gammelskog

Hakkespetter er ei spennende fuglegruppe. Med sitt svært så spesialiserte levesett er de sterkt knyttet til skog. Hos oss på vestlandet er det gråspett og hvitryggspett som er de vanligste i tillegg til flaggspetten. Grønnspett og dvergspett forekommer, men litt mer spredt enn de tre andre. Tretåspett er en vintergjest, mens svartspett bare unntaksvis er å se på våre kanter. Fire av disse sju artene er oppført på rødlista (2006) der dvergspett er sårbar (VU), mens tretåspett, gråspett og hvitryggspett alle er nær truet (NT). Det er først og fremst måten vi driver skogen på som gjør at disse fuglene har en usikker fremtid. Flere av dem er avhengig av en viss andel gammelskog der trærne får lov til å dø en naturlig død. Disse døde stokkene vil etter hvert inneholde en rekke insekter, både voksne og larver, som da vil være næringsgrunnlaget for spettene. Med den moderne hogsten får ikke trærne bli særlig gamle, og det vil derfor være lite døde trær som kan være verter for alle insektene. Uten døde trær, ingen insekter og dermed heller ingen spetter.

Heldigvis har vi etter hvert fått vernet noe skog som kan stå til den dør. Og på vestlandet er fremdeles mye av skogen nokså utilgjengelig i mange av de bratteste liene. Dermed har spettene i alle fall noen områder der de forhåpentlig kan finne føde også i fremtiden. Bildene viser gråspett hann øverst og hvitryggspett hann nederst, begge i en gammel skog der jeg har prøvd å få med mest mulig av miljøet. Kanskje forsvinner gråspetten litt i den store skogen, og kanskje kommer ikke skogen skikkelig frem bak hvitryggspetten?

7d-2194Kvitryggspett hann i fammel furuskog


Comments

No comments posted.
Loading...

Velkommen til vår blogg. Her har det blitt posta innlegg jamnleg sidan 2008. Bruk gjerne søkfunksjonen for å finne det du er mest interesert å sjå og lese om :-)
Subscribe
RSS
Archive
January February March April May June (1) July (1) August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May (1) June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December
January February March April May June July August September October November December