Thank you for your patience while we retrieve your images.
Modified 12-Apr-14
10 photos

Eit utval bilde frå Li over Hylsfjorden, Suldal kommune. Det særprega tunet med dei mange gamle bygningane blei freda av Riksantikvaren i 1973. Ryfylkemuseet har fått ansvar for forvalting av Litunet.
Du finn fleire bilde frå Litunet eller Ryfylkemuseet ved å bruke søkefunksjonen.
Natt på LiNatt på LiMånen går ned over LiRakeLitunet, RyfylkemuseetLitunet, RyfylkemuseetSau ved Litunet, RyfylkemuseetKvitveisLitunet, RyfylkemuseetNaust i Hylsfjorden